Jak dbać o siebie pomagając innym?


Coraz więcej osób angażuje się w pomoc innym, zarówno w życiu prywatnym, zawodowym, ​​​​jak i w ramach wolontariatu. Jednak tego rodzaju praca, choć niosąca ze sobą wiele satysfakcji, może prowadzić do wypalenia
(ang. burnout). Dlatego ważne jest, aby osoby angażujące się w pomoc wiedziały, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne i uniknąć wypalenia. 
​​​

Oddajemy w Twoje ręce darmowy materiał składający się z krótkich informacji i porad psychologicznych przygotowanych przez naszych ekspertów - Szymona Martyniaka
​​​​​​​oraz Michała Śmiałowskiego.     
​​​​​​​
​​​​​​​Projekt finansowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Co znajdziesz
w materiałach?


Jeśli wyzwania związane z pomaganiem są Ci bliskie i chcesz także zadbać
​​​​​​​o siebie niosąc wsparcie innym, możesz odnaleźć tu treści uświadamiające czynniki ryzyka, pomagające rozpoznać etapy wypalenia zawodowego
​​​​​​​czy określić swoje indywidualne predyspozycje.

Poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem i zadbania o swoje potrzeby. Dowiesz się, jak szukać pomocy, gdy zaczynasz odczuwać negatywne skutki swojej pracy oraz poznasz techniki odreagowania grupowego.  

Poznaj 7 segmentów, które zostały szczegółowo omówione w materiałach.
​​​​​​​

 1.  Uświadomienie czynników ryzyka wypalenia zawodowego pomagających 
 2. Rozpoznawanie etapów wypalenia
 3. Rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji i przekonań prowadzących
  ​​​​​​​do wypalenia zawodowego pomagających
 4. Techniki redukcji stresu
 5. Praca na przekonaniach prowadzących
  ​​​​​​​do wypalenia
 6. Dekompresja po trudnych sytuacjach
 7. Techniki odreagowania grupowego – defusing

Autorzy


Szymon Martyniak - psycholog w Think Tank Diversity Hub, Mental Health Center oraz Mental Health Helpline. Pomaga osobom z różnych kultur
i społeczności w wyzwaniach związanych
​​​​​​​z pochodzeniem, wiekiem, tożsamością płciową, orientacją seksualną, statusem rodzinnym, wykształceniem, zdrowiem fizycznym i psychicznym.


Michał Śmiałowski -psycholog, psychoterapeuta ​​​​​​i trener biznesu z 17-letnim doświadczeniem. Ukończył 4-letnią szkołę psychoterapii i treningu grupowego Gestalt prowadzoną w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Jest absolwentem licznych kursów dotyczących specyfiki pracy z ludźmi w różnych paradygmatach psychologicznych.

 O Diversity Hub

Fundacja Diversity Hub zajmuje się zarządzaniem różnorodnością w biznesie i budowaniem inkluzywnych miejsc pracy. Oferujemy wiedzę, doświadczenie, najlepsze praktyki i know-how z obszaru DEI (Diversity, Equity, Inclusion).

Wspieramy organizacje w identyfikowaniu korzyści płynących z różnorodności i inkluzji, jednocześnie wpływając na pozytywne zmiany społeczne.
Tworzymy własne, innowacyjne rozwiązania, takie jak audyty i strategie D&I.

​​​​​​​Wspierając efektywne wdrażanie zarządzania różnorodnością w organizacjach, specjalizujemy się w jej głównych wymiarach, takich jak: wiek, płeć, stopień sprawności, kultura włączająca, inkluzywne przywództwo, LGBT+, wielokulturowość, DEI w procesach HR. Prowadzimy szkolenia oraz doradztwo, a także zajmujemy się realizacją projektów międzynarodowych z zakresu różnorodności.

 O Mental Health Center

Mental Health Center specjalizuje się w systemowym wsparciu organizacji w zakresie zdrowia psychicznego. Wspólnie z klientami opracowuje dedykowane szkolenia i wykłady, których celem jest zbudowanie kompetencji w obszarze wsparcia psychologicznego. Prowadzi również działania konsultacyjno-interwencyjne obejmujące pomoc w szerokim spektrum trudnych psychologicznie zdarzeń (np. depresja, uzależnienia, psychozy).

Droga do osiągnięcia zmiany: zdrowie psychiczne bez tabu - zwiększanie świadomości, budowanie odporności psychicznej pracowników, kompetencje menedżerów i zespołu w zakresie udzielania pomocy psychologicznej (Psychological First Aid), procedury systemowego wsparcia ​​​​w sytuacjach trudnych.

 O Mental Health Helpline

Mental Health Helpline zapewnia bezpieczne i profesjonalne miejsce wsparcia psychologicznego
w przestrzeni wirtualnej. Linia umożliwia spotkanie pracowników organizacji ze specjalistami zdrowia psychicznego (psychologami, psychoterapeutami, interwentami) w celu pomocy w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych - od codziennych niedogodności do złożonych globalnych tragedii. 
​​​​​​​
Zakres wsparcia: mechanizmy radzenia sobie ze stresem, obniżenie efektywności pracy, żałoba, strata, stany lękowe / natrętne / depresyjne, konsultacje rodzicielskie, kłopoty w relacjach z partnerami, uzależnienia, równoważenie pracy i rodziny, zmiany w karierze zawodowej i problemy związane ​​​​​z pracą, radzenie sobie z globalnymi zagrożeniami.

2023 © Diversity Hub

Landing page tracking pixel